Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Serwis ogumienia, mechanika pojazdowa

Akty Prawne i Cenniki

Cennik usług

Wymiana i wyważanie opon

Felgi stalowe:
- 60 zł komplet

Felgi aluminiowe:
- do 17 cali - 70 zł komplet
- 18 cali - 80 zł komplet
- 19 cali - 90 zł komplet
- powyżej 19 cali - 100 zł+ komplet

Samochody dostawcze:
- 80 zł -komplet

Wyważanie kół:
- felgi stalowe - 30 zł komplet
- felgi aluminiowe - 40 zł komplet
- sam. dostawcze - 40 zł komplet

Zbieżność - od 50 zł
Wymiana końcówki drążka kierowniczego - 20 zł
Wymiana wahaczy (tuleji wahaczy) - od 50 zł sztuka/strona
Wymina przegubu - 80 zł
Wymiana oleju + filtr - 25 zł
Wymiana filtra paliwa - od 15 zł
Wymiana pasków osprzętu - od 20 zł
Wymiana klocków hamulcowych - od 60 zł 

USTAWY:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260);
 2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. 
  (Dz.U. z 2015 r., poz. 1125);
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829);
 4. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);
 5. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1834 )
 6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)
 7. Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1119) - „Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów” - część 9.


ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów 
(Dz.U. z 2006 r., nr 40, poz. 275).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 989)

WARUNKI TECHNICZNE POJAZDÓW:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2022)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 110, poz. 729)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 337)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej. 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1072)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1711)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.
(Dz.U. z 2014 r., poz. 407)

 

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
(Dz.U. z 2015 r., poz. 776 z poźn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1076)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1075)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.
(Dz.U. z 2011 r., nr 236, poz. 1401)

 

CENNIK ZA BADANIA TECHNICZNE:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

(Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2261)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
(Dz.U. z 2005 r., nr 155, poz. 1302)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
(Dz.U. z 2009 r., nr 155, poz. 1233)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1074)

 

REJESTRACJA I OZNACZANIE POJAZDÓW:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1088)

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1038)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1084)


POZOSTAŁE

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1468)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.
(Dz.U. z 2008 r., nr 5, poz. 29)